Przewodnik Górski Sudecki

Geografia turystyczna gór Polski, Europy i świata
Organizacja turystyki górskiej w Polsce
Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Ochrona obszarów górskich i ich środowiska
Topografia obszaru uprawnień
Zasady letniej i zimowej turystyki górskiej
Bezpieczeństwo w górach Klimat górski i przewidywanie pogody.
Komunikacja i zagospodarowanie turystyczne
Metodyka i etyka przewodnictwa
Wybrane zagadnienia z psychologii
Podstawowe przepisy prawne w turystyce
Szkolenie praktyczne z pierwszej pomocy
Szkolenie praktyczne w terenie

OGÓŁEM
Co najmniej:
140 godzin zajęć teoretycznych,
10 godzin szkolenia praktycznego z pierwszej pomocy,
40 dni szkolenia praktycznego w terenie…

Przewodnik Górski Beskidzki

Geografia turystyczna gór Polski, Europy i świata
Organizacja turystyki górskiej w Polsce
Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Ochrona obszarów górskich i ich środowiska
Topografia obszaru uprawnień
Zasady letniej i zimowej turystyki górskiej
Bezpieczeństwo w górach Klimat górski i przewidywanie pogody.
Komunikacja i zagospodarowanie turystyczne
Metodyka i etyka przewodnictwa
Wybrane zagadnienia z psychologii
Podstawowe przepisy prawne w turystyce
Szkolenie praktyczne z pierwszej pomocy
Szkolenie praktyczne w terenie

OGÓŁEM
Co najmniej:
140 godzin zajęć teoretycznych,
10 godzin szkolenia praktycznego z pierwszej pomocy,
40 dni szkolenia praktycznego w terenie…

Przewodnik Górski Tatrzański

Geografia turystyczna gór Polski, Europy i świata
Organizacja turystyki górskiej w Polsce
Topografia Tatr i zagospodarowanie turystyczne
Topografia Podtatrza i Pienin oraz zagospodarowanie turystyczne
Środowisko przyrodnicze Tatr, Podtatrza i Pienin i jego ochrona
Bezpieczeństwo wycieczki i turysty w trudnym terenie górskim
Metodyka przewodnictwa i etyka zawodowa
Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
Podstawowe przepisy prawne w turystyce
Szkolenie praktyczne z pierwszej pomocy, podstawy ratownictwa i autoratownictwa
Szkolenie praktyczne w terenie

OGÓŁEM
Co najmniej:
140 godzin zajęć teoretycznych,
10 godzin szkolenia praktycznego z pierwszej pomocy,
60 dni szkolenia praktycznego w terenie…