Druk formularza:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Płatność

  • Sudety – 4500 zł ( I rata 2250 zł przy zapisach II rata 2250 zł 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.)
  • Bieszczady – 4500 zł ( I rata 2250 zł przy zapisach II rata 2250 zł 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.)
  • Tatry –  6000 zł ( I rata 3000 zł przy zapisach II rata 3000 zł 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.)

Sposób zapłaty

 Przelew na konto Paribas Bank Polska 46 1750 0012 0000 0000 3983 3198,

w tytule
Dany Kurs Przewodnika*  + imię i nazwisko Uczestnika”. 

*Dany Kurs Przewodnika to odpowiednio: Kurs Sudety, Kurs Beskidy lub Kurs Tatry.

Odbiorca: Fundacja Na Szlaku.

Fundacja Na Szlaku
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

kierownik kursu:
Marcin +48 607 300 754
biuro:
+ 48 500 828 266