Jak zdobyć licencje przewodnika?

Jak zdobyć licencję przewodnika ?

W Polsce wymagane jest posiadanie licencji przewodnika turystycznego, by wykonywać zawód przewodnika turystycznego.

Licencję przewodnika górskiego, można uzyskać po ukończeniu naszego kursu przygotowującego.

Na naszym kursie przewodnika górskiego, osoby zainteresowane, otrzymają pełną potrzebną wiedzę.

Wiedzę na temat historii, kultury i geografii danego regionu..